×

Kandidaten

Werving & Selectie

Ontvankelijkheid geduld een luisterend oorAGYSS is steeds op zoek naar kandidaten, die werk willen maken van hun carrière. Toegezonden persoonlijke gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hechten veel belang aan het toepassen van de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in: De rechten van de sollicitant

Radar meerwaarde

Dankzij onze Radar methodologie, waarbij we een gestructureerde set van vragen stellen, kunnen wij 48 denkpatronen van de kandidaat in kaart zetten. Door de relatie tussen taal en gedrag kunnen wij op basis van de taalstructuur iemands gedrag voorspellen. Als uitbreiding bestaat eveneens een online Radar vragenlijst. Kandidaten ervaren dit als zeer verrijkend omdat ze onmiddellijk feedback over hun denkpatronen krijgen en ze ervaren de vraagstelling als diepgaand en uniek.

AGYSS ethische code

 • we garanderen de vertrouwelijkheid van de informatie die we krijgen van onze klanten en kandidaten;
 • we beschouwen eerlijkheid, objectiviteit en nauwkeurigheid als de grondslag van onze relatie met klanten en kandidaten;

Ontvankelijkheid geduld een luisterend oorSterke vragen tijdens je sollicitatiegesprek

Wanneer de interviewer je na afloop van het gesprek uitnodigt om vragen te stellen, krijg je een uitgelezen gelegenheid om je motivatie en belangstelling voor het bedrijf en de job duidelijk te maken.
De gouden regel hier is: Stel enkel vragen die zinvol zijn en vermijd vragen waarvan je het antwoord al weet of waarvan het antwoord duidelijk op bv. hun website staat. Zorg ook steeds dat je open vragen stelt, zoals:

 • Waar past de vacature precies in het organogram van het bedrijf?
 • Aan wie moet ik straks rapporteren en wie moet er aan mij rapporteren?
 • Waarom is de functie vacant gekomen?
 • Hoe verloopt de verdere procedure? Hoe verloopt de hiërarchische weg van besluitvorming? Zijn er nog testen of gesprekken?
 • Hoe kan de  inhoud van de job in de tijd evolueren? In welke zin?
 • Kan ik een collega spreken die een gelijkaardige job doet?
 • Wat omvat de opleiding om de job te leren kennen, hoe zien jullie dat?
 • Wat is de kans tot  doorgroeien binnen het bedrijf?
 • Hoe kan ik vanuit deze job doorgroeien? Welke zijn de perspectieven op langere termijn?
 • Hoe  is het met de turnover en het retentiebeleid?
 • Wat kan in jullie bedrijf op vlak van job-rotatie?
 • Met welke wachtperiode dien ik rekening te houden vooraleer er een beslissing valt over mijn kandidatuur?
 • Hoe ontwikkelt de markt waarin het bedrijf zich beweegt zich? Heeft het bedrijf nog veel groeikansen?
 • Welk type personeel is hier vooral werkzaam?
 • Welke plannen voor de directe toekomst staan er op het programma van het bedrijf?
 • Wat is jullie structuur aan personeel ( organigram)?
 • Welke strategie hebben jullie op korte termijn? Binnen 5 jaar?

Voor vragen of informatie: contacteer ons

Wil je je kandidatuur stellen: zend ons je CV